ಈ ದೇವಾಲಯವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಬರಿಮಲೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಹಾಗು ಈ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ...

ಹೌದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ತನ್ನದೆಯಾದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗು ಈ ದೇವಾಲಯ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಟ್ಟುಕಲ್ ಭಗವತಿ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬುದು...

ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾವಂತೆ …!

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ತಾನು...