ಹೌದು ನೀವು ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರು ಬದುಕಿದ್ದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹಳೆಯ ಅತ್ಯಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯಿರಿ.

ಫೋಟೋ 01

ಫೋಟೋ 02

ಫೋಟೋ 03

ಫೋಟೋ 04

ಫೋಟೋ 05

ಫೋಟೋ 06

ಫೋಟೋ 07

ಫೋಟೋ 08

ಫೋಟೋ 09

ಫೋಟೋ 10

 

ಮೇಲಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಾಯಿ ಬಾಬರವರ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾದದ್ದು

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here