ನಿಮಗೆ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಗಡಿಯೇ? ಅಥವಾ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿಯೇ? ಗಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ  ನೀವೇ ನೋಡಿ!

Belgium – The Netherlands

Norway – Sweden

Brazil – Argentina

Mexico – United States

Venezuela – Brazil – Guyana, Mount Roraima

Slovakia – Austria

Poland-Ukraine

Namibia, Zambia, Zimbabwe and Botswana – the world’s only quadripoint

Turkey – Armenia

Belgium–Netherlands

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here