ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಡೀಕೋಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆಯಂತೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಔಷಧ ಮಾನಕನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (CDSCO) ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರುವ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 60ಔಷಧಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಗಳು ನಿಗದಿತಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಜನರು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವ್ರಾಪರ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಂದಹಾಗೆಸಿಡಿಎಸ್‘ಸಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಬೇಧಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀಡುವ ಔಷಧಗಳೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಿಪ್ಲಾ, ಕ್ಯಾಡಿಲಾ, ಸನೋಫಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಔಷಧೋತ್ಪನ್ನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.ಈ ಎಲ್ಲಾ 60 ಔಷಧಗಳ ಲೇಬಲ್’ನಲ್ಲಿ “Not of Standard Quality”(ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ”) ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

 1. Pantoprazole Gastro-Resistant Tablets IP (Panza- 40 Tablets)
 2. Atenolol Tablets IP (Tenol-50 Tablets)
 3. Calcium Carbonate with Vitamin D3 Tablets (Osocal- 500 Tablets)
 4. Thiocolchicoside and Etoricoxib Tablets (EtoxtanMR Tablets)
 5. Cefixime and Ofloxacin Tablets (Matcef-o Tablets)
 6. Erythromycin Stearate Tablets IP 500mg
 7. Combiflam (Ibuprofen and Paracetamol Tablets)
 8. Etoril-5 (Ramipril Tablets I.P. 5mg)
 9. Stromix A 75 (Clopidogrel & Aspirin Capsules 75mg+75mg)
 10. Lactulose Solution USP 10g/15ml (B. No.: LSS5001B)
 11. Lactulose Solution USP 10g/15ml (B. No.: LSS50038)
 12. Cadilose (Lactulose Solution USP)
 13. Stromix A 75 (Clopidogrel & Aspirin Capsules)
 14. Nifesta – 10 (Nefidipine Sustained Release Tablets I.P.)
 15. Primaquine Tablet I.P. 2.5 mg
 16. Macmika 100 (Amikacin Sulphate Injection I.P. 2 ml)
 17. Onset (Ondansetron Injection I.P.)
 18. Amoxycillin & Cloxacillin Capsules
 19. Micarti – DS (Glucosamine Capsules 500 mg)
 20. Clobetasol Propionate Cream B.P. 10 gms
 21. Gentamicin Injection I.P.
 22. Ceftriaxone Injection I.P.
 23. Injection of Etofylline & Theophylline
 24. Nkacin – 500 (Amikacin Sulphate Injection I.P.)
 25. Cefuroxime Axetil Tablets I.P. 500 mg
 26. Metronidazole Tablets IP 200 mg
 27. Fungal Diastase (1:1200)+Pepsin (1:3000)/15ml (Nutozyme Syrup)
 28. Cetirizine Tablets IP (Ceriz Tablets)
 29. Ofloxacin Dispersible Tablets 100mg (Oflox-100 DT)
 30. Paracetamol, Caffeine anhydrous
 31. Phenylephrine HCl Tablets (New D Cold Total Tablets)
 32. Lactulose Solution USP 10g/15ml (B. No.: LSS6001B)
 33. Lactomed ( Lactulose Solution USP 10g)
 34. Ciprofloxacin Tablets IP 250mg
 35. X’ tor-10 (Atorvastatin Calcium)
 36. Calcium Carbonate with Vitamin D3 Tablets
 37. Doxylamine Succinate Tablets
 38. Doxylamine Succinate Tablets
 39. Doxylamine Succinate Tablets
 40. Theo – AsthalinTablets
 41. Lomotin Tablets
 42. Pyra Tablets
 43. Acloway – P Tablets
 44. Carbamal – 200 Tablets
 45. Elkaf – CM Expectorant
 46. Ibuprofen Tablets
 47. Zinc Sulphate Dispersible Tablets
 48. Cipro – 500 Tablets
 49. Elkaf – CM Expectorant
 50. Fexonil – 180 Tablets
 51. Doxylamine Succinate Tablets
 52. Tramaford Tablets
 53. Zinc Sulphate Dispersible Tablets
 54. Aricepo – 200 Tablets
 55. Riptin – 25 Tablets
 56. Ferrous Sulphate & Folic Acid Tablets (LARGE)
 57. Iron Tablets with Folic Acid (B. No.: IFL-27)
 58. Ferrous Sulphate & Folic Acid Tablets
 59. Ceftrixone & Sulbactum Injections
 60. Iron Tablets with Folic Acid (B. No.: IFL-31)
 61. Ferrous Sulphate & Folic Acid Tablets (LARGE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here